Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Mögel ger i de allra flesta fall upphov till en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är även en lukt som man alltid kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan dessutom orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är det som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den lätt biter sig i väggar och inredning och det är stundtals tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan vara kvar länge om man inte gör någonting åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och emellanåt hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets förekomst är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och dessutom dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är naturligtvis upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det förekommer.

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som också är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är besvärligt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det förångas, vilket sker i en särskild teknisk anordning. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och omständigt, men det enda sättet som medför så att man blir fullständigt kvitt mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis förstör molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa metoder av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp.